O Kancelarii

Priorytetem mojej kancelarii jest zapewnianie pomocy prawnej wysokiej jakości, dopasowanej do indywidualnych potrzeb każdego z Klientów. Usługi kancelarii są skierowane tak do podmiotów gospodarczych, przedsiębiorców jak i osób fizycznych. W kancelarii ściśle przestrzegana jest tajemnica adwokacka oraz pozostałe zasady etyki zawodowej. Dokładam również wszelkich starań w zakresie kontaktu z Klientami, informując ich na bieżąco o stanie powierzonych spraw i wykonanych w sprawie czynnościach. Unikam działania schematycznego – staram się wypracować z Klientem optymalne środki działania do realizacji celu, jakim jest rozwiązanie indywidualnego problemu prawnego. Jestem otwarty na działanie innowacyjne i nowatorskie, tak potrzebne w poszukiwaniu rozwiązań pozornie nierozwiązywalnych problemów. Działam cierpliwie i z zaangażowaniem.

Siłą Kancelarii jest też wiedza i doświadczenie partnerów z którymi współpracuję.
Wszystko to łącze dla jednej idei – pełnej ochrony interesów Klientów.

Siedziba

Copyright Tomasz Sudoł © 2017 Wykonanie Vilaro . All Rights Reserved.